Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zúčastnite sa výskumu doc. Lisej


20. 11. 2022 11.39 hod.

Zúčastnite sa na výskume realizovanom medzinárodným tímom pod vedením Dr. Edyty Charzyńskej zo Sliezskej univerzity v Katovciach a Dr. Pawla Atroszka z Univerzity v Gdansku. Štúdia sa uskutočňuje vo viac ako 60 krajinách zo 6 kontinentov a je podporovaná Národným vedeckým centrom v Poľsku. Jeho súčasťou je aj naša kolegyňa, doc. Elena Lisá z Ústavu aplikovanej psychológie.
Výskum je o tom, ako ľudia v práci premýšľajú, aké pocity prežívajú a ako sa správajú. Na záver sa dozviete vaše skóre závislosti na práci a depresie súvisiacej s prácou, ako aj celkový prehľad rôznych faktorov.
Ak chcete podporiť vytvorenie sumárnej správy pre FSEV UK, uveďte do kolónky povolanie "Vaše povolanie + FSEV UK“. Doktorandi uvedú „doktorand + FSEV UK“. Dotazník bude zbieraný vo viacerých spoločnostiach a táto informácia umožní oddeliť výsledky pre našu fakultu. V sumárnej správe za FSEV by sme mohli potom porovnať výsledky našej fakulty s inými firmami na Slovensku a v zahraničí.
Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 15-20 minút. Dotazník je anonymný.
Dotazník vypĺňajte, prosím, pozorne. Neexistujú v ňom správne alebo nesprávne odpovede. Čo je dôležité, sú úprimné odpovede, ktoré odrážajú vaše skutočné myšlienky a pocity.
Ako poďakovanie za vašu účasť, po vyplnení dotazníka uvidíte svoje výsledky so zrozumiteľným opisom. Získate tým dôležité a cenné psychologické informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie porozumieť sebe, svojmu správaniu a najmä fungovaniu v práci. Môžete tak získať lepší prehľad o svojich silných a slabých stránkach.

Výskumu sa môžete zúčastniť, ak spĺňate nasledujúce kritéria:
– bývate na Slovensku a ste slovenským občanom,
– máte viac ako 18 rokov,
– pracujete v organizácií, ktorá má aspoň 10 zamestnancov, 
– pracujete pre svojho súčasného zamestnávateľa aspoň rok,
– pracujete na plný úväzok.

Link pre účasť vo výskume