Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na podávanie prihlášok na STÁŽ v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023


04. 02. 2022 13.47 hod.

Milí študenti,

pre tých, ktorí chcú získať pracovné návyky, odborné a praktické zručnosti, spoznať svoje možnosti, schopnosti a zlepšiť tak svoju uplatniteľnosť na trhu práce, pre tých je vyhlásená Výzva na výberové konanie na študentskú mobilitu STÁŽ Erasmus+ na akademický rok 2022/2023.

Výzva je otvorená celý rok.

Link na prihlásenie:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/