Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Výsledok volieb kandidátky na dekanku FSEV UK


13. 09. 2018 17.06 hod.

                         Výsledok volieb kandidátky na dekanku FSEV UK
                                                   dňa 12.9.2018

 

                    V prvom kole volieb bola nadpolovičnou väčšinou všetkých                                    členov Akademického senátu FSEV UK zvolená

 

                                 Doc. JUDr. PhDr.  Lucia Mokrá, PhD.

 

V Bratislave, dňa 12. septembra 2018

                                                                    Lucia Gallová
                                                  Predsedníčka volebnej komisie AS FSEV UK