Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS FSEV UK na funkčné obdobie 2023 - 2027


15. 06. 2023 09.41 hod.

Na základe počtu hlasov boli do AS FSEV UK zvolenými za jednotlivé ústavy (reserved seat) kandidáti/tky:

  • Mgr. Andrea Figulová, PhD. (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov)
  • Mgr. Katarína Greškovičová, PhD. (Ústav aplikovanej psychológie)
  • RNDr. Eva Capková, PhD. (Ústav mediamatiky)
  • Ing. Miroslava Jánošová, PhD. (Ústav ekonómie)
  • Mgr. Dáša Bombjaková, PhD (Ústav sociálnej antropológie)
  • Prof. Ing. Emília Sičáková -Beblavá, PhD. (Ústav verejnej politiky)

Na základe platných hlasov odovzdaných pre kandidátov/tky, ktorí/é nezískali mandát v reserved seat (2 mandáty) boli zvolení:

  • Pavol Hardoš, Mgr. M.A. PhD. (Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov)
  • Mgr., Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA (aplikovaná psychológia)

Na pozíciu náhradníka bol zvolený Mgr. Matej Butko, PhD. (sociálna antropológia).