Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledky prijímacej skúšky PhD. štúdia


04. 06. 2019 09.14 hod.

Študijný program: Sociálna a pracovná psychológia

Identifikačné číslo uchádzačky/ uchádzača:

Denné štúdium

1246608                                               80 b      
1064151                                               70 b      
1137542                                               80 b      
1194796                                               80 b      
1192098                                               70 b

      
Externé štúdium

1062423                                               98 b      

Študijný program: Verejná politika

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1032936                                               95b
1187635                                               88b

Externé štúdium

1293790                                               95b

Študijný program: Sociálna antropológia

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1288541                                    76b
1188532                                    86b
1192922                                    90b

Externé štúdium

1278264                                   83b

Študijný program: Európske štúdia a politiky

Identifikačné číslo uchádzačky / uchádzača:

Denné štúdium

1169489                               92b
1064946                               85b
1293091                               80b
1183657                               83b
1004943                               84b

Externé štúdium

1293090                               70b
1293329                               70b
1249878                               60b
1288591                               70b