Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FSEV UK.


29. 10. 2019 14.39 hod.

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Fakulty sociálnych ekonomických vied UK,

Akademický senát FSEV UK na základe hlasovania z dní 26. - 29. 10.2019 vyhlasuje:

1. Všeobecné voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského na funkčné obdobie 1.11.2019 - 31.10.2023, čiže na 3 zástupcov/zástupkýň zamestnaneckej časti akademickej obce FSEV UK a 2 zástupcov/zástupkýň študentskej časti akademickej obce.

2. Doplňujúce voľby do Akademického senátu FSEV UK, teda na 1 zástupcu/zástupkyňu zamestnaneckej časti akademickej obce FSEV UK a 1 zástupcu/zástupkyňu študentskej časti akademickej obce FSEV UK.

a) Oboje voľby sa uskutočnia dňa 25.11.2019 v čase od 9.00 do 15.00 hod., a to na oboch miestach, kde prebieha výučba v rámci FSEV UK: v Bratislave vedľa vrátnice budovy na Mlynských luhoch 4, Bratislava, a v Martine v miestnosti A 1.12 (miestnosť Ústavu mediamatiky) v budove BioMed-u, Malá hora 4C/4D, Martin.

b) návrhy kandidátov sa podávajú v termíne do 13. novembra 2019, do 12:00 hod.,

c) návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi Volebnej komisie AS FSEV UK Mgr. Matúšovi Slobodovi, PhD. prostredníctvom podateľne FSEV UK.

V Bratislave 29. 10. 2019

                                                                 Mgr. Matúš Sloboda, PhD.