Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie vedenia Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave k medzinárodnému dňu ľudských práv


10. 12. 2019 14.40 hod.

Rešpekt k ľuďom a ochrana ľudských práv začína u jednotlivcov

Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home -- so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. [...] Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world."
Eleanor Roosevelt

Ľudské práva začínajú u každého jednotlivca a to, ako ich realizujeme a ako rešpektujeme práva iných, začína u nás. Pri príležitosti medzinárodného dňa ľudských práv 10. decembra, zastaňme na chvíľu a pozrime sa okolo seba – má každá osoba okolo nás garantované ľudské práva? Správame a konáme v súlade s princípom ľudskej dôstojnosti, keď komunikujeme, spolupracujeme alebo žijeme v komunite? Každá ľudská bytosť si zaslúži, aby bola rešpektovaná a jej ľudské práva boli na prvom mieste ... ak nezačneme od seba, nezlepšíme svet, v ktorom žijeme ...

V Bratislave, 10.12.2019

                                                                     Vedenie FSEV UK