Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie konania všeobecných volieb do AS UK


14. 11. 2023 15.54 hod.

AS FSEV UK vyhlasuje všeobecné voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UK na jeho funkčné obdobie od 1.11. 2023 do 31. 10. 2027, ktoré sa uskutočnia v súlade s Vnútorným predpisom č. 13/2023 Zásad volieb do AS FSEV UK a do AS UK dňa 6.12.2023 v čase od 09:00 do 15:00. Voľby prebehnú fyzicky v priestoroch FSEV UK na Mlynských luhoch 4 v Bratislave a súčasne aj v budove sídla FSEV UK, Ústavu mediamatiky na P. O. Hviezdoslava 21 v Martine. Návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú v termíne do 29.11.2023, do 15:00 hod.