Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Stretnutie fakultných referentov oddelení zahraničných vzťahov UK


12. 07. 2022 15.43 hod.

V stredu 29. júna sa v neformálnej, príjemnej atmosfére stretli referentky oddelení zahraničných vzťahov UK spolu s kolegyňou a kolegom z úseku prorektora pre medzinárodné vzťahy.
Hostiteľkou podujatia bola naša fakulta, ktorá takto nielen nadviazala na tradíciu pravidelných stretnutí nedávno založenú Fakultou managementu UK, ale zároveň odprezentovala kolegyniam a kolegom najmladšiu fakultu UK, ktorá v júni oslávila 20. narodeniny.
Prekvapením pre všetkých zúčastnených bolo zameranie našej fakulty, ktorá pri svojom vzniku zaviedla do univerzitného vzdelávania v podmienkach Slovenska dovtedy neexistujúce, ale celospoločenským vnútorným a medzinárodným vývojom inšpirované, nové odbory výučby. Išlo predovšetkým o študijné odbory z oblasti sociálnych vied, čomu sú prispôsobené aktuálne pracoviská: Ústav aplikovanej psychológie, Ústav ekonómie, Ústav mediamatiky, Ústav sociálnej antropológie, Ústav verejnej politiky a Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov.

Po prediskutovaní najaktuálnejších tém, ako napríklad prijímanie ukrajinských študentov počas letných mesiacov, dodanie propagačných materiálov UK, administrácia vysielaných a prijímaných študentov v rámci programov Erasmus+ a Enlight či administrácia a účtovanie nových projektov, mali kolegyne a kolega ďalej možnosť vidieť priestory fakulty. Prezreli si všetko, od najmenšej knižnice UK, cez čitáreň, učebne, zasadačky, ekonomické oddelenie až po trávnaté zákutia vnútrobloku.

Veríme, že aj upevnenie vzťahov formou takýchto stretnutí, nám pomôže lepšie a ľahšie medzi sebou spolupracovať - zvlášť v tomto období sociálnych izolácií.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie na jednej z fakúlt UK.

Oddelenie zahraničných vzťahov FSEV UK