Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Stáž počas zimného semestra v Hlohovci


09. 09. 2022 09.40 hod.

Zaujímavú ponuku na zimnú stáž aj pre našich študentov ponúka na mestskom úrade a v kultúrnom centre mesto Hlohovec.

  • Európske projekty
  • Inovatívne projekty
  • Práca s priestorovými dátami
  • Oblasť stavebného poriadku
  • Odbor právny
  • Spolupráca s MŠ a ZŠ
  • Oblasť exekúcií
  • Produkcia v MKC
  • Vizuálna komunikácia
  • Behaviorálny projekt pre životné prostredie a niekoľko ďalších.

Pošlite CV+motivačný list do 30. septembra na stazehlohovec.sk.