Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostná promócia pre absolventky a absolventov august 2019


01. 10. 2019 13.56 hod.

Bakalárska slávnostná promócia a magisterská slávnostná promócia sa uskutoční dňa 06.11.2019 o 15:00 hod, miesto konania promócie: AULA UK, Šafárikovo nám. 6

Študenti sa na promócie prihlasujú sami cez systém AIS.

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname absolventom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) nájdete na Študijnom oddelení UK. Po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).