Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostná imatrikulácia študentiek a študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia


10. 10. 2019 09.35 hod.

Dňa 06.11.2019 o 13:00 hod. sa uskutoční slávnostná imatrikulácia v AULE UK, Šafárikovo nám. 6.

Nástup promovaných je hodinu pred imatrikuláciou (nácvik).

V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame študentky a študentov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

Pripomíname študentkám a študentom, že v zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná imatrikulácia umožnená len v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentiek a študentov, absolventiek a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.