Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Promócie FSEV UK - bakalárske a magisterské


15. 05. 2018 16.19 hod.
  • Termín promócií absolventiek a absolventov magisterského štúdia je stanovený na  11. júla 2018.
  • Termín promócií absolventiek a absolventov bakalárskeho štúdia je stanovený na 13. júla 2018.