Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Promócie absolventov magisterského štúdia


30. 06. 2017 09.00 hod.

Promócie absolventov magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017 - AULA UK, Šafárikovo námestie