Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia


11. 07. 2017 09.00 hod.

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017 - Moyzesova sieň, FiF UK