Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na rozvrh na letný semester 2019


24. 01. 2019 14.30 hod.

Prihlasovanie na rozvrh v systéme AIS na letný semester 2019 je možné od 01.02.2019 do 03.03.2019.

Zmeny v systéme AIS v študijných plánoch je možné uskutočniť od 18.02.2019 do 03.03.2019.