Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Prihlasovanie na rozvrh


07. 02. 2018 14.45 hod.

Termín prihlasovania/odhlasovania sa na rozvrh v systéme AIS je od 8. 2. do 4. 3. 2018 v čase 8:00 – 23:00 hod. Prihlasovanie na rozvrh je pre študentov povinné (okrem študentov odchádzajúcich na Erasmus).