Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Poďte študovať na FSEV UK!

Najlepšiu spoločensko-vednú fakultu na Slovensku


12. 02. 2021 18.06 hod.

Poďte študovať na najlepšiu spoločensko-vednú fakultu na Slovensku. Na FSEV UK vás privíta priateľská atmosféra, moderné priestory a zaujímavé štúdium.

Prijímame prihláśky na všetky odbory. Študujte u nás Aplikovanú ekonómiu, Európske štúdiá, Mediamatiku (v Martine), Sociálnu a pracovnú psychológiu, Sociálnu antropológiu, Verejnú politiku.

O všetkých študijných programoch nájdete bližšie informácie cez odkaz. Nájdete na ňom aj študijné plány pre jednotlivé odbory - môžete si tak pozrieť, aké predmety vás u nás čakajú.

Prosíme, prečítajte si, čo treba na prihlásenie - prihlášky prijímame elektronicky.

V prípade otázok nás kontaktujte cez sociálne siete alebo mailom študijné oddelenie. Odpovede na najčastejšie otázky nájdete tu.

Pre pohľad do života na FSEVke a zaujímavosti o študijných programoch si prečítajte brožúrku (pre otvorenie brožúrky kliknite na obrázok):

Tešíme as na vaše prihlášky!

- Tím FSEV UK