Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz Deigning Research on Different Dimensions of Equity odštartoval


25. 09. 2022 18.41 hod.

V dňoch 12.9.2022 až 16.9.2022 sme na Fakulte sociálnych a ekonomických vied hostili úvodný týždeň ENLIGHT interdisciplinárneho kurzu Designing Research on Different Dimensions of Equity. Študenti z partnerských univerzít z Göttingenu, Ghentu a Baskickej univerzity sa stretli s učiteľmi z Groningenu, Bratislavy, Göttingenu, Ghentu a Baskickej univerzity, aby sa spolu zamysleli nad témami rovnosti, rôznorodosti, rovnosti príležitostí v rozličných oblastiach života od univerzitného prostredia až po prístup k zdravotnej starostlivosti. Tento týždeň bol úvodným týždňom BIPu (formát kurzu Blended IntensiveProgramme, ktorý v sebe spája krátkodobú mobilitu a spoluprácu vo virtuálnom priestore). Až do konca semestra budú študenti v malých skupinkách online pripravovať výskum v oblasti, ktorú si vybrali. Sprevádzať ich budú učitelia v roli mentorov, ktorí ich budú podporovať, avšak hlavná práca bude na študentskom tíme.

Súčasťou kurzu boli aj prednášky od partneriek z Regionálnej Akdémie. Pani Nina Spišiak z bratislavského magistrátu priblížila študentom tému: Integration at local level: challenges and opportunities for the Bratislava city; pani Marta Králiková z neziskovej organizácie Mareena porozprávala študentom o začleňovaní utečencov do spoločnosti a pani Andrea Böhmová z Migračného úradu študentom priblížila proces, ktorý musia utečenci na Slovensko absolvovať.

A čo si študenti na úvodnom kurze najviac pochvaľovali? Emma z univerzity v Ghente: „Veľmi sa mi páčilo, že sme začali aktivitami, pri ktorých sme sa navzájom spoznali. Boli sme jedna zmiešaná skupina – učitelia a študenti, bez hierarchických štruktúr.“