Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

JOURFIX ÚVP


28. 03. 2017 13.30 hod.

Matúš Sloboda - dizertačná práca: Analýza volieb na primátora mesta

Martin Kollárik - návrh dizertačnej práce (minimovka): Konflikt medzi orgánmi obce v slovenských samosprávach

Jakub Varíni - návrh dizertačnej práce (minimovka): Úloha odborných komisií v mestských a obecných zastupiteľstvách pri prenose informácií