Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

International & Erasmus+ Day

Ako študovať a stážovať v zahraničí s finančnou podporou? Dozviete sa na International & Erasmus+ Day pre všetkých študentov a študentky UK.


07. 10. 2019 20.29 hod.

Podujatie pre všetkých študentov a študentky Univerzity Komenského, ktorí sa chcú dozvedieť, ako študovať a stážovať v zahraničí s finančnou podporou.
O programe Erasmus+ Vám povie viac Erasmus tím, ďalšie možnosti štipendií predstavia hostia: SAIA, n. o., Fulbright Slovak Republic, WorkSpace Europe.

Vo foyer hlavnej budovy UK budú postavené informačné stánky podľa krajín a inštitúcií a študenti sa môžu zoznámiť s partnerskými univerzitami prostredníctvom spolužiakov, ktorí strávili časť svojho štúdia v zahraničí cez program Erasmus+. Viaceré univerzity predstavia aj zahraničí študenti, ktorí tento semester trávia na UK.

Program
10:00 - 14:00 Informačné stánky (Foyer UK)
10:00 – 12:00 Workshopy pre záujemcov o absolventské stáže (Foyer UK, S3)
https://www.facebook.com/workspaceeurope/photos/a.449963835093871/2519457064811194/?type=3&theater

13:00 - 13:20 Prezentácia ERASMUS TEAM UK
13:20 - 13:40 Prezentácia SAIA (Národný štupendijný program a ďalšie)
13:40 - 14:00 Prezentácia WorkSpace Europe (stáže)

Prezentácie sa konajú v Aule UK.
Podujatie organizuje Oddelenie medzinárodných vzťahov UK a je súčasťou #ErasmusDays organizovaných v krajinách programu v dňoch 10.-12.10.2019.