Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

FSEV UK podporuje vyhlásenie UK a FIF UK k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo na UMB v Banskej Bystici


18. 01. 2019 14.20 hod.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK vždy trvala, trvá a bude trvať na striktnom dodržiavaní akademických štandardov a to už od úrovne študentských seminárnych prác. Porušovanie akademickej etiky netolerujeme a prísne postihujeme.
Zároveň zdôrazňujeme, že alibizmus a neochota nazývať veci pravými menami nepomôže vysokoškolskému vzdelávaniu, vedeckému výskumu, ani celkovej atmosfére v spoločnosti.
Ako súčasť Univerzity Komenského plne podporujeme vyhlásenie vedenia Univerzity Komenského a stanovisko Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.