Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eva Capková a Filip Boberič získali ocenenie rektora


25. 11. 2021 14.04 hod.

Takmer šesťdesiat študentov a učiteľov ocenil rektor UK Marek Števček pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Tradičné slávnostné podujtie sa už druhý rok pre pandémiu nekonalo, napriek tomu Univerzita Komenského v Bratislave naďalej oceňuje svojich výnimočných študentov a pedagógov. Tento rok sa ocenenie ušlo aj dvom kolegom z našej fakulty – študentovi Filipovi Boberićovi a pedagogičke Eve Capkovej.

„Študenti, ktorí sa okrem svojich študijných povinností venujú výskumu, spoločensky dôležitým otázkam či športu, a šíria tak dobré meno našej univerzity, si zaslúžia naše uznanie. V dosiahnutých úspechoch ich denno-denne podporujú pedagógovia, ktorí sú ich tútormi, mentormi či vzormi. Som rád, že im môžem aj touto formou poďakovať za reprezentáciu našej alma mater pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva,“ skonštatoval rektor UK Marek Števček.  

Bc. Filip Boberić – študent Ústavu sociálnej antropológie už dlhodobo dosahuje mimoriadne študijné výsledky, ktoré sú výsledkom systematickej prípravy na jednotlivé predmety. Jeho záverečné ako aj priebežné študijné výstupy štúdia výrazne presahujú kvalitu priemeru výstupov kolegov a kolegýň v ročníku ako aj v medziročnom porovnaní. Filip Boberić je zároveň aktívny v oblasti praktického uplatnenia štúdia, najmä vo fungovaní strešnej organizácie sociálnych a kultúrnych antropológov na Slovensku, Slovenskej asociácie sociálnej antropológie.

Vedúca Ústavu mediamatiky RNDr. Eva Capková, PhD. je vzornou pedagogičkou, ktorá aj v praxi implementuje pro-študentský prístup. V čase koronakrízy spolupracovala na projekte Dáta bez pátosu, aby slovenská verejnosť vedela dáta aj čítať. V neposlednom rade sa jej, ako vedúcej Ústavu mediamatiky, podarilo získať projekt „Games and Active Learning Methods in Education“ spolu s Univerzitou v Agderi v Nórsku a nemeckou Univerzitou v Marburgu.