Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

EUROPSKA UNIA SA NAS TYKA


23. 06. 2022 03.09 hod.

Študentský projekt Európska únia sa nás týka sa uskutočnil 16. júna v Informačnom centre UK na Štúrovej ulici. Organizátorom bol študent Dominik Lelkes z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov v spolupráci s&nbs našou fakultou. Podujatie bolo plné významných osobnosti.

Program otvoril predseda Kancelárie Európskeho parlamentu na SK Robert Sermek s našou dekankou doc. JUDr. PhDr. Luciou Mokrou, PhD. a Dominikom Lelkesom.

Prvý panel patril Ing. Mikulášovi Dzurindovi, CSc. a téme obrannej & zahraničnej politiky rámci Európskej únie v kontexte vojny na Ukrajine.

Druhý panel viedol europoslanec Vladimír Bilčík, M.Phil., PhD. s témou pozície Slovenska v EÚ.

Tretí a posledný panel viedol europoslanec doc. Ing. Michal Wiezik, PhD. a téma európskej zelenej dohody.

Cieľom projektu bolo priblížiť verejnosti Európsku úniu a jej hodnoty, fungovanie a politiky. Projekt bol organizovaný v spolupráci s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku. „Tri panelové diskusie boli zamerané na obrannú a zahraničnú politiku EÚ v kontexte vojny na Ukrajine, Európsku zelenú dohodu a postavenie Slovenska v rámci EÚ. S bývalým premiérom SR a exministrom zahraničných vecí Mikulášom Dzurindom sme diskutovali o budúcnosti Severoatlantickej aliancie a pravdepodobnosti hlbšej integrácie členských štátov v obrannom pilieri a vytvorení tzv. Európskej armády. Europoslanec, Vladimír Bilčík predstavil pozíciu Slovenska v Európskej únii. Cieľom druhého panelu bolo diskutovať o tom, kam sa Slovensko za uplynulých 18 rokov v EÚ posunulo a aké možné výzvy čakajú Slovensko v najbližších 10 rokoch. Tretí panel bol zameraný na Európsku zelenú dohodu, kde europoslanec Michal Wiezik porozprával o klimatickej politike EÚ. Zamerali sme sa na rôzne segmenty environmentálnej politiky vrátane odlesňovania, obchodovania s emisiami, ochrany zvierat a biodiverzity,“ zhodnotil podujatie Dominik Lelkes.