Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSEV UK


21. 09. 2022 10.48 hod.

AS FSEV UK vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSEV UK (2018–2022) na dvoch zástupcov/zástupkyne.

Návrhy kandidátov/kandidátok je možné podávať Volebnej komisii AS FSEV UK najneskôr do 30.9.2022 do 15:00. 

Voľby prebehnú spôsobom elektronického hlasovania prostredníctvom informačného systému dňa 10.10.2022 v čase od 9.00 do 15.00.“