Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS FSEV UK


20. 11. 2020 12.16 hod.

Volebná komisia AS FSEV UK vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FSEV UK, ktoré sa budú konať 2. decembra 2020 vedľa vrátnice v budove FSEV UK ( Mlynské luhy 4, Bratislava) a v Martine v miestnosti 3.10 (miestnosť Ústavu mediamatiky) v budove Kompetenčného centra JLF, Malá hora 4A, Martin v čase od 09:00 do 15:00 hod.

Kandidátska listina