Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí na FSEV-ke


22. 11. 2018 09.00 hod.

Všetkých srdečne pozývane na náš Deň otvorených dverí. Stretneme sa 22. novembra 2018 o 9:00 na FSEV – Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava.