Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

AS FSEV UK vypisuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024


15. 02. 2022 10.02 hod.

Návrhy kandidátov/kandidátok je možné podávať Volebnej komisii AS FSEV UK najneskôr do piatku 25.2.2022 do 15:00. 

Voľby prebehnú, vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a dištančnú výučbu na UK, spôsobom elektronického hlasovania prostredníctvom informačného systému na stránke:https://volby.fmph.uniba.sk/fsev/ dňa 3.3.2022 v čase od 9.00 do 15.00.
Na spomínanej stránke je stručný návod ako voliť, ako aj všetky ostatné potrebné informácie.