Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie


27. 04. 2019 09.00 hod.

3. česko-slovenský deň existenciálnej analýzy a logoterapie, ktorý nadväzuje na predchádzajúce ročníky a jeho témou bude "Osamelosť a jej podoby v psychoterapii"

Program