Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Za kvalitným štúdiom netreba utekať za hranice


25. 04. 2018 09.40 hod.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave ponúka svojim študentom vzdelanie, ktoré vedie k úspešnej kariére. Prax a stáže na Slovensku aj v zahraničí, nové kontakty a priateľov, priestor rozvíjať myšlienky a nápady, vyjadriť názory a formovať spoločnosť.

Najmladšia fakulta najstaršej slovenskej univerzity ponúka študijné programy, ktoré reagujú na dopyt trhu. „U nás to nie je len o dlhých hodinách nad knihami. Prax je súčasťou každého študijného programu. Mnoho našich študentov využíva možnosť absolvovať časť štúdia na prestížnych zahraničných univerzitách a nachádza uplatnenie v medzinárodných inštitúciách. Aj vďaka možnosti študovať v anglickom jazyku sú na to naši študenti špičkovo pripravení,“ hovorí dekanka FSEV doc. Lucia Mokrá.

Naše študijné programy:

 • aplikovaná ekonómia
 • európske štúdiá
 • sociálna antropológia
 • sociálna a pracovná psychológia
 • a magisterský program verejná politika

V druhom kole prijímame prihlášky na všetky odbory okrem sociálnej a pracovnej psychológie. Prihlášky prijímame do 31. augusta 2018.

Podmienky prijímacieho konania na oba stupne štúdia nájdete TU

Prihlášku môžete podať elektronicky TU

Čo je FSEV?

 • komunita študentov a študentiek
 • 15 rokov existencie FSEV UK
 • 5 ústavov
 • 69 zahraničných študentov v minulom akademickom roku
 • viac ako 40 predmetov vyučovaných v angličtine
 • 15 minút od centra Bratislavy

Každý študent má možnosť získať prax už počas štúdia. Reálne skúsenosti našim študentom odovzdávajú profesionáli z praxe. Prednášky pravidelne navštevujú renomovaní odborníci, v priestoroch FSEV organizujeme konferencie a diskusie. Okrem nich sa môžu študenti zapojiť do mnohých ďalších aktivít:

 • stáže a štúdium v zahraničí, program Erasmus+
 • regionálna akadémia OSN - program RAUN
 • účasť na modelovanej študentskej konferencii Model United Nations
 • stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstve financií, Ministerstve hospodárstva, v Národnej rade, v Národnej banke Slovenska
 • prax v mimovládných organizáciách (PONTIS, TIS, INEKO)

Voľný čas

Vieme, že okrem štúdia a praxe je pre študentov dôležitý aj mimoškolský život. Práve preto u nás prebieha mnoho aktivít a podujatí, na ktorých sa v neformálnej atmosfére stretnú študenti spolu s vyučujúcimi. Súčasťou areálu fakulty je Komunitka – prvá univerzitná komunitná záhrada, ktorá slúži nielen na relax a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské aktivity. Okrem toho u nás zažijete FSEV Fest – náš vlastný fakultný festival, alebo Book club – čítanie kníh spojené s diskusiou. Môžete byť členom študentského spolku a občerstviť sa v našom školskom bufete Veget. Študenti majú možnosť podieľať sa na tvorbe časopisov Public Policy News a Human Rights News. Stačí si len vybrať.