Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Termín a postup podávania žiadostí o ubytovanie


27. 06. 2019 14.05 hod.

Termín na podávania žiadostí: 10.7.2019 (16:00) – 19.7.2019 v časti e-ubytovanie na moja.uniba.sk