Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Stanovisko FSEV UK k oceneniu Science Award nadáciou Eset


04. 11. 2019 10.23 hod.

Nadácia ESET sa ako jedna z mála spoločností na Slovensku venuje podpore vedeckých osobností a pedagógov v našej krajine, ako sami uvádzajú pre to „aby sme sa stali modernou a prosperujúcou krajinou“.

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského tento krok vítame, keďže sa rovnako ako zástupcovia Nadácie ESET domnievame, že podpora vedy je pre našu krajinu nevyhnutná. Sme však presvedčení, že pre budovanie modernej a prosperujúcej krajiny je potrebné poznať aj našu spoločnosť a jej spravovanie či kultúru. Technické či prírodné vedy nám na mnohé aktuálne výzvy nedokážu poskytnúť odpovede.

Spoločensko-vedné odbory hľadajú napríklad odpovede na otázky ako fungujú a ako sa dajú zlepšovať systémy spravovania slovenského verejného sektora; za akých podmienok je možné dosiahnuť efektívnejšie a demokratickejšie spravovanie štátu a samospráv; aký je vzťah medzi technologickým rozvojom a kvalitou života; ako súvisí regionálny rozvoj s vylúčením a integráciou; ako reformovať školský systém; prečo pozorujeme nárast popularity fašizmu, extrémizmu a populizmu; ako mladí ľudia vnímajú dôveryhodnosť mediálnych správ.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave od začiatku svojej existencie rieši národné a medzinárodné výskumné projekty, prepojené na spoločenskú prax, so zameraním na témy sociálnej inklúzie, politickej sociológie, ochrany ľudských práv a migrácie, behaviorálnych inovácií a ekonomickej štatistiky. <s></s>

Vítame iniciatívu Nadácie ESET a držíme jej v jej úsilí palce. Dúfame však, že v budúcnosti rozšíri svoje zameranie aj na excelentnú vedu v oblasti spoločenskovedných odborov, a to najmä vzhľadom k nezastupiteľnej úlohe výskumu spoločnosti a kultúry pre udržateľný život a demokraciu.

 

 Akademická obec FSEV UK