Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednáška "Nový life science priemysel"


29. 04. 2019 15.50 hod.

Prednáška nadväzuje na prednášku „Prečo a ako komercializovať výskum v life science“. Nový life science priemysel predstavíme na príklade mladej úspešnej firmy mySugr, ktorá bola v roku 2017 odkúpená Diabetes Care divíziou spoločnosti Roche.

Bližšie informácie o prednáške sú uvedené tu.

Prihlasovací formulár je dostupný tu: bit.ly/LIFEUKBA

Organizátori prednášky sú Inkubátor VP UK v spolupráci s Global Shapers Hub Bratislava

Pozvánka