Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Prijímacie konanie

Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.

Podmienky prijímacieho konania v ak. roku 2017/2018