Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie

Podávanie elektronických žiadostí v časti E - ubytovanie: www.moja.uniba.sk

  • Od 7. júla 2016 - do 20. júla 2016

Spôsob podávania žiadostí

Žiadosti o pridelenie ubytovania (ďalej len "žiadosť") sa podáva cez elektronický systém. Žiadateľ použije na prihlásenie svoje univerzitné meno (login) a heslo. Prijatý uchádzač, ktorý v minulosti na UK neštudoval, dostane údaje spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Táto časť procesu je podporovaná službou CePIT.

Dôležité informácie:

Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady potrebné na: pridelenie bodov za aktivity a údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP do 17. júna 2016

Legislatíva

Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny