Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Akademický rok 2016/2017

Piate stretnutie Public Policy Book Club-u (PPBC) - 23. november 2016 o 16:00 hod.

V rámci PPBC, ktorý pôsobí už tretí rok na ÚVP, tento semester čítame knihu z oblasti vzdelávacej politiky a konkrétne knihu od Amandy Ripley: The Smartest Kids in the World. Po jej prečítaní o nej s hosťami budeme diskutovať koncom novembra 2016. Presnejšie informácie poskytneme neskôr tu, ako aj na FB stránkach PPBC:

https://www.facebook.com/groups/1424083537875066/

Pozvánka

Konferencia "CAF" - 30. november 2016

Identifikácia, prioritizácia a implementácia zlepšovania v modeli CAF

V rámci predmetu Riadenie ľudských zdrojov vo verejnom sektore sa študenti pod vedením docentky Kataríny Staroňovej zúčastnia konferencie CAF. Pôjde už o 7. Stretnutie európskych  používateľov modelu CAF , ktoré sa uskutoční 30.11.2016 v Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Detailnejšie informácie nájdete: tu

Prospekt

Diskusia "Občan ako klient štátu" - 6. decembra 2016 od 14.00 hod.

Pozvánka

Workshop "Poznanie - inovácie - regulácie" 8. decembra 2016 od 12.30 do 15.30 hod.

Pozvánka

Odborná exkurzia vo Viedni - december 2016

V priebehu zimného semestra bude pre študentov ÚVP FSEV UK organizovaná jednodňová odborná exkurzia do Viedne. V rámci tejto exkurzie sa študenti zúčastnia prednášky venovanej štruktúre a fungovaniu systému verejnej správy v podmienkach Rakúskej federácie. Okrem toho študenti navštívia tiež rakúsky parlament.

Vianočné "Halászlé" 2016 - 14. decembra 2016 od 16.00 hod.

Podobne ako po minulé roky pripravujeme spoločné stretnutie učiteľov, študentov, absolventov a priateľov Ústavu verejnej politiky. Okrem chutného pohostenia pripravujeme aj tombolu.

Pozvánka