Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Pracovníci

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky

doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 856
e-mail: emilia.beblavafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 11:00 - 13:00 hod.

Sekretariát ústavu

Hana Nováková
tajomníčka ústavu

miestnosť: A115
tel.: 02/206 69 865
e-mail: hana.novakovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.

miestnosť: A113
tel: 02/206 69 865
e-mail: eva.rublikovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 11:00 - 13:00 hod.
                                     po dohode e-mailom

doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.

miestnosť: A114
tel.: 02/206 69 858
e-mail: katarina.staronovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 08:00-10:00 hod.
                                        po dohode e-mailom

doc. JUDr. Lucia Mokrá, PhD.
e-mail: lucia.mokrafses.uniba.sk

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
e-mail: zuzana.ocenasovagmail.com

JUDr. Marián Giba, PhD.
e-mail: marian.gibaflaw.uniba.sk

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.
e-mail: apolakovasuchalovagmail.com

Ing. Marek Radvanský, PhD.
e-mail: marek.radvanskysavba.sk

Mgr. Lucia Šrámková
e-mail: lucia.sramkovamfsr.sk

Mgr. Milan Zeman, PhD.
e-mail: milan.zemansavba.sk

Interní doktorandi

Mgr. Jana Kubíková
e-mail: janakubikova14gmail.com

Mgr. Matúš Sloboda
e-mail: matus.slobodagmail.com
konzultačné hodiny: utorok 15:00-16:00 hod.

Mgr. Martin Kollárik
e-mail: kollarik.martinoutlook.com
konzultačné hodiny: utorok 15:30-16:30 hod.

Mgr. Tomáš Malec
e-mail: tomas.malecfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 07:30-08:30 hod.

Mgr. Jakub Varíni
miestnosť: A113
e-mail: jakub.varinifses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 12:00 - 14:00 hod.

Externí doktorandi

Martin Dubéci, MSc.
e-mail: mdubecigmail.com