Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Absolventi ÚVP

Ústav verejnej politiky vedie magisterský a doktorandský študijný program. Počas desaťročného fungovania ÚVP úspešne ukončilo tieto programy viac než 300 študentov.  

Na tomto mieste Vám priblížime aspoň niektorých absolventov. Rozhovory s nimi ukazujú, ako vnímajú programy ÚVP a v čom ich obohatili, respektíve posunuli v osobnom rozvoji.

Absolventi magisterského programu

Monika Bandúrová

Analytička a poslankyňa v zastupiteľstve mesta Považská Bystrica

Rozhovor

Miroslav Čepan

Starosta v obci Vyšná Jedľová

Rozhovor

Oskar Dvořák

Analytik v kancelárii poslanca NR SR

Rozhovor

Marián Kišďurka

Pracuje pre spoločnosť IBM

Rozhovor

Lenka Koprivová

Asistentka splnomocnenca vlády SR

Rozhovor

Peter Kováč

Pracuje na Ministerstve hospodárstva, Odbor analýz a plánovania

Rozhovor

Zuzana Luptáková

Koordinátorka Štátneho fondu pre integráciu občanov tretích krajín

Rozhovor

Robert Žitňanský

Ekonóm a novinár

Rozhovor

Absolventi doktorandského programu

Tomáš Jacko

Vysokoškolský učiteľ

Rozhovor

Darina Ondrušová

Výskumníčka

Rozhovor

Ivan Rončák

Poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok

Rozhovor

Katarína Števove

Analytička na úrade vlády SR.

Rozhovor