Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Pracovníci

Riaditeľ Ústavu sociálnej antropológie

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.


miestnosť: C 211
tel.: 02/206 69 845
e-mail: kanovskyfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 10:00 - 12:00 hod.

Sekretariát ústavu

Monika Mészárosová
tajomníčka ústavu

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 854
e-mail: monika.meszarosovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.

miestnosť: C 202
tel.: 02/206 69 846
e-mail: viera.feglovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 13:00 hod.

doc. Mgr. Juraj Buzalka, M.A., PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: juraj.buzalkafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 12:00 hod.

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.

miestnosť: C 205
tel.: 02/206 69 872
e-mail:danijela.jerotijevicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Andrej Mentel, PhD.

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 849
e-mail: andrej.mentelfses.uniba.sk
            andrej.mentelgmail.com
konzultačné hodiny k Bc. a Mgr. prácam (nevyhnutné prihlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom): štvrtok 17:00 - 19:00 hod.
konzultačné hodiny ku kurzom (nevyhnutné prihlásiť sa 24 hod. vopred e-mailom):
humánna ekológia: utorok 15:15 - 16:00 hod.
antropologické teórie: streda 18:30 - 20:30 hod.
štatistika: štvrtok 11:00 - 13:00 hod.


Mgr. MA. Jaroslava Panáková, PhD.

miestnosť: C 203
tel.: 02/206 69 847
e-mail: jaroslava.panakovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 09:00 - 10:30 hod.