Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Tomáš Profant

Tomáš Profant študoval politológiu, medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne a doktorát získal na univerzite v Kasseli. Vyučuje na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a je výskumníkom na Ústave medzinárodných vzťahov v Prahe. Medzi jeho výskumné záujmy patrí medzinárodná politická ekonómia, vzťahy medzi Severom a Juhom, postrozvojová a postkoloniálna teória a diskurzívna analýza.

Životopis

Publikačná činnosť