Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Pavol Hardoš

Pavol Hardoš vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (Mgr.) a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (MA, PhD), so špecializáciou na politickú teóriu. Od septembra 2015 pracuje ako odborný asistent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa demokratickej teórií, politickej reprezentácii, modernej politickej filozofii a epistemickým aspektom demokracie. V minulosti učil kurzy o rôznych teoretických aspektoch štúdia politiky na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií ako aj na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK