Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Oľga Gyárfášová

Oľga Gyárfášova je riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK Bratislava, Slovensko. Pracuje ako výskumníčka a analytička Inštitútu pre verejne otázky. Zaoberá sa problematikou politických kultúr, volebnými systémami a problematikou verejnej mienky.

publikačná činnosť