Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Michal Miklovič

Mgr. Michal Miklovič

V roku 2004 absolvoval štúdium politológie na Trnavskej univerzite, špecializuje sa na výskum totalitarizmu a extrémizmu. Od roku 2005 pracuje v Ústave pamäti národa. V rokoch 2009-2013 pracoval v Ústave pro studium totalitních režimů. Dizertačnú prácu píše o vyrovnávaní sa s totalitnou minulosťou.

publikácie