Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Kristína Janková

Vyštudovala európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, kde v roku 2016 zároveň obhájila aj svoju dizertačnú prácu „Konštrukcia zodpovednosti chrániť v Európskej bezpečnostnej a obrannej politike a jej implikácie pre úlohy EÚ.“ V súčasnosti tu pôsobí ako lektorka a podieľa sa na výučbe ako bakalárskych, tak i magisterských predmetov, medzi inými Analýza konfliktu a mierové štúdia, Zahraničná politika EÚ, Západný Balkán v kontexte európskej integrácie a bezpečnosti, Akademické písanie, Medzinárodné právo a Bezpečnostné štúdie. Okrem toho sa ako koordinátorka a mentorka venuje študentským projektom Model United Nations a Regional Academy on United Nations, Vo svojom výskume sa zaoberá Európskou úniou ako normatívnej mocnosti, bezpečnostnou politikou a rôznym perspektívam na doktrínu zodpovednosti chrániť.

publikačná činnosť