Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Karen Henderson

Karen Henderson nastúpila na Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV Univerzity Komenského ako prednášajúca a výskumná pracovníčka, keď sa po dlhoročnej spolupráci s Ústavom presťahovala do Bratislavy, na konci roku 2013. Predtým pôsobila od roku 1990 na University of Leicester vo Veľkej Británii. Medzi jej výskumné záujmy patrí domáca politika SR a rozširovanie EÚ, s dôrazom na euroskeptické politické sily a vplyv domácej politiky na rozhodovacie procesy EÚ. Bola okrem iného autorkou ‘Slovakia: The Escape from Invisibility’ (London, Routledge, 2003), editorkou ‘Back to Europe: Central and Eastern Europe and the European Union (London, UCL Press, 1999) a ‘The Area of Freedom, Security and Justice in the new Europe’ (editor, Basingstoke, Palgrave, 2005) a spolueditorkou ‘The Black Sea Region and EU Policy: The Challenge of Divergent Agendas’ (London, Ashgate, 2010, s C. Weaver). Medzi inými aktivitami bola predsedníčkou vedeckej rady projektu European Science Foundation ‘Forward Look: Stredná a východná Európa po tranzícii: konvergencia a divergencia v Európe’ (2009-2011); viedla kurz Jeana Monneta ‘Rozširovanie EÚ a demokratická konsolidácia v Strednej a východnej Europe’ a dostala výskumný grant od Leverhulme Foundation na projekt ‘Štúdium a výskum o Europeizácii’, ktorý realizovala v ÚEŠMV. Pôsobila ako oponentka na doktorandských obhajobách na University of London a University of Oxford, ako i na iných univerzitách v EÚ.