Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Hana Bredíková

Hana Bredikova je PhD študentkou Medzinárodných Štúdií Univerzity v Trente. Jej špecializáciou sú zásahy tretích krajín do ozbrojených konfliktov a stratégie riešenia konfliktov. Ako hosťujúca PhD študentka na Fakulte Sociálnych a Ekonomických Vied Univerzity Komenského, vyučuje kurz "Ekonómia konfliktov" na bakalárskom stupni štúdia. Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s najnovším výskumom v oblasti konfliktných procesov a medzinárodnej politickej ekonómie. Kurz sa zameriava na hlavné príčiny a dôsledky ozbrojených konfliktov a spôsoby ako ich zmierneniť alebo odvrátiť. Možete ju kontaktovať na emailovej adrese hana.bredikovaunitn.it