Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Clarissa Tabosa

Clarissa Tabosa pochádza z Brazílie a ako štipendistka vlády Slovenskej republiky vyštudovala s vyznamenaním bakalárske aj magisterské štúdium v odbore Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Počas štúdia tiež absolvovala ročný program Regionálnej akadémie OSN, a závery svojho výskumu prezentovala na anuálnej konferencii ACUNS - 2016 v OSN vo Viedni. Vo svojej diplomovej práci sa venovala otázke migrácie a špeciálne detským migrantom. Aktuálne pôsobí ako interná doktorandka na Ústave Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Tému migrácie a práv detských migrantov z hľadiska medzinárodného práva hlbšie skúma vo svojej dizertačnej práci s názvom "Multi-layered Human Rights System and the 'Contemporary Understanding' of the Rights of the Child - Cooperation and Coaction of Stakeholder in the Best-Interest of the Migrant Child". V akademickom roku 2016/17 asistuje na predmetoch Medzinárodné právo a Medzinárodné vzťahy I.