Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Andrea Figulová

Andrea Figulová vyštudovala politológiu na Filozofickej Fakulte UK a právo na Karlovej UniverziteV roku 2011 obhájila na FSEV UK dizertačnú prácu na tému Energetická bezpečnosť – súčasť zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie. Vo svojom výskume sa zaoberá slovenskou a zahraničnou politikou s dôrazom na  energetické otázky a bezpečnosť a slovenským politickým systémom.

 

publikačná činnosť