Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Pracovníci ÚEŠMV

Riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD.

miestnosť: B127
tel.: 02/206 69 833
e-mail: olga.gyarfasovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10.00 - 12.00 hod.

Sekretariát ústavu

Mgr. Helena Viskupičová
tajomníčka ústavu

miestnosť: B 126
tel.: 02/206 69 835
e-mail: helena.viskupicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok - piatok 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 14:00 hod.

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

prof. Steven Saxonberg, PhD.

miestnosť: B130
tel.: 02/206 69 828
e-mail: steven.saxonberg@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 15:00 hod.

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

miestnosť: C 147
tel.: 02/206 69 801
e-mail: lucia.mokrafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:30 - 13:00 hod.
                                   streda 13:00 - 13:30 hod.

doc. PhDr. Pavol Frič, PhD.

miestnosť: C138
tel.:
e-mail: pavol.fricfses.uniba.sk 
konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Andrea Figulová, PhD.

miestnosť: B 125
tel.: 02/206 69 832
e-mail: andrea.figulovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

PhDr. Andrej Findor, PhD.

miestnosť: B 129
tel.: 02/206 69 830
e-mail: andrej.findorfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 15:00 hod.

Mgr. Pavol Hardoš, PhD.

miestnosť: B 129
tel.: 02/206 69 829
e-mail: pavol.hardosfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:30 - 15:00 hod.
                                      

Dr. Karen Henderson, PhD.

miestnosť: B 129
tel.: 02/206 69 820
e-mail: karen.hendersonfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 11:00 - 12:00 hod.
                                   štvrtok 13:30 -14:30 hod. 

Mgr. Kristína Janková, PhD.

tel.: 02/206 69 868
miestnosť: B125
e-mail: kristina.jankovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 13:30 - 15:30 hod.

Mgr. Aliaksei Kazharski, PhD.

miestnosť: B 129
tel.: 02/206 69 827
e-mail: aliaksei.kazharskifses.uniba.sk
konzultačné hodiny: streda 14:15 - 16:15 hod.

Mgr. Tomáš Profant, PhD. 

miestnosť: B 125
tel.: 02/206 69 868
e-mail: tomas.profantfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 9:30 - 11:30 hod.

JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., LL.M.

miestnosť: C 138
tel.: 02/206 69 821
e-mail: alexandra.straznickafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 9:30 - 11:00

Gabriel Weibl, PhD.

miestnosť: B 125
tel.: 02/206 69 832
e-mail: gabriel.weiblfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14:00 - 15:00 hod.
                                   štvrtok 17:00 - 18:00 hod.


Interní doktorandi

Mgr. Stanislav Černega

miestnosť: B131
e-mailstanislav.cernegafses.uniba.sk 
konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Michaela Dénešová

miesnosť: C138
e-mail: michaela.denesovafses.uniba.sk
kontultačné hodiny: streda 15:00 - 16:00 hod.

Mgr. Matej Hruška

miestnosť: B131
e-mail: matej.hruska@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 11:00

Mgr. Slavomír Lalík

miestnosť: B131
e-mail: slavomir.lalik@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Michal Miklovič

miestnosť: B125
e-mail
: michal.miklovicfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

Mgr. Clarissa Tabosa

miestnosť: C138
e-mail: clarissa.tabosafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 14:00 - 15:00 hod.

Mgr. Bc. Boris Valach

miestnosť: C 138
e-mail: boris.valachfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:00 hod.

Mgr. Veronika Valkovičová

miestnosť: B131
e-mail: veronika.valkovicovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: podľa dohody

Hosťujúci vedeckí pracovníci

Mihály Gyimesi

email:mihaly.gyimesihu-berlin.de
room: B 131

Hana Bredíková

 

e-mail: hana.bredikovaunitn.it 
room: B131

 

 

 

Externí pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Katarína Bajzíková, PhD.
e-mail: katarinapdcs.sk
kurz: Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte

Mgr. Zuzana Fialová, PhD.
e-mail: 
fialova.zuzagmail.com
kurz: Globálne výzvy

Mgr. Lucia Klapáčová, PhD.
e-mail:
kurz: Európske politické strany

Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
e-mail:
kurz: Organizácie a Inštitúcie

doc. PhDr. Peter Kopecký, PhD.
e-mail: peter.kopeckyfses.uniba.sk
kurz: Základy diplomacie, Dejiny diplomacie

JUDr. Mgr. Simona Meszárosová
e-mail: meszarosovasim@gmail.com
kurz: Západný Balkán v kontexte európskej integrácie a bezpečnosti

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
e-mail: zuzana.ocenasovagmail.com
kurz: Politiky rodovej rovnosti

doc. JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, PhD.
e-mail:michael.simanpaneurouni.com
kurz: Vnútorný trh EÚ

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
e-mail: kamenec.igmail.com
kurz: Holokaust v európskych dejinách

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
e-mail: marushatlas.sk
kurz: Zahraničná politika SR

Mgr. Lucia Vírostková, PhD.
e-mail: lucia.virostkovagmail.com
kurz: Médiá v medzinárodnej politike

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
e-mail: marusiak.juraj1gmail.com
kurz: Komparatívna politika III

David Reichardt, PhD.
e-mail: reichardtdavidhotmail.com
kurz: Úvod do európskej integrácie

Prof. Dr. Štefan Volner, CSc.
e-mail: stefan.volnertnuni.sk
kurz: Bezpečnostné štúdie, Geopolitila

PhDr. Lucia Yar
e-mail:
kurz: Úvod to tureckých štúdií (sylabus)