Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Podujatia

Otvorená prednáška: Dr. Mark Galeotti, Putin and the ´Russian Threat to the West´: Myhts, Realities and Future Trajectories.