Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Podujatia

Verejná prednáška Martina Nesirky: "Rising to the challenges: The United Nations in 2017"

Otvorená prednáška: Dr. Mark Galeotti, Putin and the ´Russian Threat to the West´: Myhts, Realities and Future Trajectories.